Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

katarzynarogala
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza

June 26 2018

June 22 2018

June 03 2018

katarzynarogala
Niewątpliwie, byli sobie przeznaczeni. Świadczył już o tym ten moment utulenia, ta chęć przebywania ze sobą, wzajemnego dotyku.
— Uziel Mora

May 16 2018

8109 9887
Reposted frombaboooshka baboooshka viakasiarzyna kasiarzyna
katarzynarogala
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viamartulla martulla

May 14 2018

katarzynarogala
katarzynarogala
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann

April 30 2018

katarzynarogala
3017 f780
Reposted fromcocomove cocomove viaRaichu Raichu
katarzynarogala
Pamiętałem o słowach, które rzucone piaskiem wracają kamieniem.
— Jacek Piekara
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialexxie lexxie

March 07 2018

katarzynarogala

February 12 2018

katarzynarogala
katarzynarogala
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
katarzynarogala

January 26 2018

katarzynarogala
byłeś najpiękniejszym uczuciem jakie dotąd 
znałam. i byłam pewna że pozostaniesz najpiękniejszym 
uczuciem jakiego kiedykolwiek zaznam. czy wiesz jakie 
to ograniczające. myśleć że w tak dojrzałym młodym
wieku doświadczyłam najwspanialszej osoby jaką
kiedykolwiek spotkam. że reszta życia upłynie mi na
zwykłej wegetacji. myśleć że skosztowałam miodu 
w najsurowszej postaci a wszystko inne będzie
rafinowane i sztuczne. że po tym nic nie będzie miało 
sensu. że wszystkie czekające mnie lata nie zdołają się 
połączyć w nic słodszego od ciebie.


nieprawda
— Mleko i miód
katarzynarogala
katarzynarogala
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl