Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

April 20 2017

1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaweselefigara weselefigara

April 19 2017

katarzynarogala
9963 7b0b
katarzynarogala

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viategoniema tegoniema
katarzynarogala

Ciebie już nie ma
Całe są tylko oczy
Osobno fragment biodra
I stopa

Gdyż nie ma większej rzeźni
Niż pamięć

— Tomasz Jastrun
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaxcvbz xcvbz

April 10 2017

katarzynarogala

April 07 2017

katarzynarogala

April 06 2017

katarzynarogala
8909 99dd
Reposted fromsarazation sarazation viaillumination illumination
5365 98c8
Reposted fromLittleJack LittleJack viajezuschytrus jezuschytrus

April 04 2017

katarzynarogala
4065 b28e

April 03 2017

April 02 2017

katarzynarogala
Masz zapach spełniających się marzeń.
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viaataga ataga
katarzynarogala
1362 625b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaeternia eternia
katarzynarogala
4657 457c
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
katarzynarogala
2619 2a29 500
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viaxcvbz xcvbz

March 31 2017

katarzynarogala
(...) nie liczy się nic
oprócz miłości i więzi z drugim człowiekiem
oprócz tego kogo kochałaś
i jak głęboko
i jak dotykałaś ludzi wokół siebie
i ile im z siebie dałaś
— rupi kaur, mleko i miód

March 28 2017

katarzynarogala
zapomnieć i pamiętać.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viapkz451 pkz451
katarzynarogala
3373 5a63
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSkydelan Skydelan
katarzynarogala
katarzynarogala
pewnie boli cię świadomość
że jestem twoim 
najpiękniejszym
powodem do żalu 
— rupi kaur, mleko i miód
Reposted bySkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl