Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

katarzynarogala
katarzynarogala

  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.

— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viategoniema tegoniema

December 27 2017

katarzynarogala

December 16 2017

katarzynarogala
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viazapominanie zapominanie
katarzynarogala

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viazapominanie zapominanie
katarzynarogala
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
katarzynarogala
katarzynarogala
- W porządku? - Nie. W porządku jest bardzo daleko stąd.
— Piotr Adamczyk
katarzynarogala
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
katarzynarogala
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä

December 03 2017

katarzynarogala
4363 ea4d
Reposted fromMuppet Muppet viabladzik bladzik
katarzynarogala
0073 0f90
Reposted fromlllm lllm viabladzik bladzik
katarzynarogala
Cierpienie nas przytłacza, kiedy się nie ma doświadczenia

November 24 2017

katarzynarogala
katarzynarogala
katarzynarogala
7873 2e20
Reposted from2017 2017 viajakubzulczyk jakubzulczyk

November 09 2017

katarzynarogala
katarzynarogala
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaxcvbz xcvbz

November 03 2017

katarzynarogala
Nie chce cię stracić - mówię przez sen jakbym miał jakąkolwiek władze nad tą gilotyną.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahope24 hope24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl