Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

katarzynarogala
8430 80f3 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaxcvbz xcvbz

September 26 2017

katarzynarogala
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave via2708 2708
katarzynarogala
Wy, młodzi, myślicie, że każdy z was jest pępkiem świata, że każdy wasz problem to wojna światowa. Że wszystko się kręci dookoła tych waszych problemów. (...) I tak sobie myślę, że gdybyście wzięli tę całą siłę, którą zużywacie na to zapieprzanie, na to przejmowanie się, na pierdolenie o tym przejmowaniu się na lewo i prawo, na to całe hałasowanie, to może nawet byście coś stworzyli, może nawet byście coś wymyślili. Nie wiem co. Nie pytajcie mnie co. Ale coś innego niż to, co jest teraz. 
— Żulczyk - Wzgórze psów
Reposted fromdontforgot dontforgot viajakubzulczyk jakubzulczyk

September 24 2017

katarzynarogala
katarzynarogala

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaxcvbz xcvbz
katarzynarogala
3706 cb6b
Reposted fromkarahippie karahippie viaxcvbz xcvbz

September 10 2017

katarzynarogala
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
katarzynarogala
katarzynarogala
katarzynarogala

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"

September 07 2017

katarzynarogala

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

September 04 2017

katarzynarogala
1391 2d21 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacomatosegirl comatosegirl

August 27 2017

katarzynarogala
katarzynarogala
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
katarzynarogala
Bo można tęsknić za kimś, kto zrobił Ci krzywdę, kto wylał na Ciebie sto litrów jadu, kto pod skórę wkładał słowa jak gwoździe. Można tęsknić za kimś, kto kochał, ale nie potrafił tej miłości wyrazić. Za kimś kto był od zawsze. Przytulał.. Można tęsknić (...)
— Kaja Kowalewska
katarzynarogala
katarzynarogala
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"

August 15 2017

katarzynarogala
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu
— Robert K. Bloom
Reposted byinvissibleeturenobadassfromhell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl