Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

katarzynarogala
0870 a20f
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viahopelesslife hopelesslife
katarzynarogala

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viamay29th may29th
katarzynarogala
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk

June 18 2017

*Najkrótszy wiersz o miłości.
Miłość nie istnieje
gdy nie mam Jej u boku.
—  Piotr Tokarz (via salon-odurzonych)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaxcvbz xcvbz
0459 df54 500
katarzynarogala
When the tears come streaming down your face 
When you lose something you can't replace 
When you love someone but it goes to waste 
Could it be worse? 
— Fix you, Coldplay

June 16 2017

katarzynarogala
9069 472a
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianikelline nikelline
katarzynarogala
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viategoniema tegoniema
katarzynarogala
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viategoniema tegoniema

June 13 2017

katarzynarogala
katarzynarogala
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaxcvbz xcvbz

June 09 2017

katarzynarogala

June 06 2017

katarzynarogala

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viaxcvbz xcvbz

May 28 2017

katarzynarogala
katarzynarogala
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
katarzynarogala
3961 50c3
Reposted frompastelowe pastelowe viategoniema tegoniema

May 21 2017

katarzynarogala
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
katarzynarogala
8915 e35c
Reposted fromechium echium viablubra blubra
katarzynarogala
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaveridiana veridiana
katarzynarogala
To zawsze miałaś być Ty, nawet kiedy tego nie chciałem, nawet kiedy raz za razem łamałaś mi serce... Mimo, pomimo i wbrew... To zawsze miałaś być Ty.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl