Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

katarzynarogala
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
katarzynarogala
8915 e35c
Reposted fromechium echium viablubra blubra
katarzynarogala
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaveridiana veridiana
katarzynarogala
To zawsze miałaś być Ty, nawet kiedy tego nie chciałem, nawet kiedy raz za razem łamałaś mi serce... Mimo, pomimo i wbrew... To zawsze miałaś być Ty.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablubra blubra
7531 3f14
Reposted fromanananana anananana viapatyna patyna

May 18 2017

katarzynarogala
0460 684b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaredsunrise redsunrise
katarzynarogala
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazyrafa zyrafa
3213 f9c3 500
Reposted frommustakivi mustakivi viaSenyia Senyia
katarzynarogala
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viazyrafa zyrafa
katarzynarogala
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viadifferent-love different-love

May 16 2017

katarzynarogala

Walczę o oddech

Kot nie wejdzie do wody
Zachowując spokój
To niemożliwe

Jestem
W sytuacji gorszej
Niż statystyczny kot

Tkwi we mnie
Niepokój
Dookoła oceany

Reposted frommole-w-filizance mole-w-filizance viaxcvbz xcvbz
katarzynarogala


13 Reasons Why (2017)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
katarzynarogala
2721 16ff 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoncherie moncherie
0965 2adc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajethra jethra

May 14 2017

katarzynarogala
- I pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— 'Milion Małych Kawałków' James Frey
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viategoniema tegoniema

May 06 2017

katarzynarogala

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
Reposted fromszeptniemegokrzyku szeptniemegokrzyku viaxcvbz xcvbz

April 30 2017

katarzynarogala
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych

April 28 2017

katarzynarogala
8757 04b9
Reposted fromtfu tfu viacylonapplepie cylonapplepie
katarzynarogala13 Reasons Why (2017)

April 27 2017

katarzynarogala
1753 08bb
Reposted fromhimerra himerra viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl