Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

katarzynarogala
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu
— Robert K. Bloom
Reposted byinvissibleeturenobadassfromhell

August 14 2017

katarzynarogala
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
katarzynarogala
katarzynarogala
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"

August 13 2017

katarzynarogala
-Ludzi się poznaje nie przez to, co mówią, tylko przez to, co robią. Przez sytuacje.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
katarzynarogala
katarzynarogala
Mnie po prostu przeraża że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
katarzynarogala
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
katarzynarogala
"Nadzieja" to jest wtedy, gdy jeszcze nie płaczesz.
— Ochocki, Vithren
katarzynarogala
Ciepły prysznic, zimne powietrze, jej dłonie. Są sposoby na ciało, są sposoby na ducha. Ona jest sposobem na mnie.
Nareszcie.
— Ochocki, Vithren, "Łuny twojego uśmiechu"

August 06 2017

katarzynarogala

August 04 2017

katarzynarogala
1750 d921
Reposted fromnyaako nyaako viayoungie youngie
katarzynarogala

czasem 
chciałbym zostawić to wszystko 
i

ta głupia nadzieja 
że mam coś jeszcze 
do zostawienia

— Borszewicz
Reposted bynysqui nysqui

August 02 2017

katarzynarogala
6042 428a
Reposted frommonochromaticworld monochromaticworld viaxcvbz xcvbz

July 20 2017

katarzynarogala
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viahulagula hulagula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl