Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

katarzynarogala
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä

December 03 2017

katarzynarogala
4363 ea4d
Reposted fromMuppet Muppet viabladzik bladzik
katarzynarogala
0073 0f90
Reposted fromlllm lllm viabladzik bladzik
katarzynarogala
Cierpienie nas przytłacza, kiedy się nie ma doświadczenia

November 24 2017

katarzynarogala
katarzynarogala

November 09 2017

katarzynarogala

November 03 2017

katarzynarogala
Nie chce cię stracić - mówię przez sen jakbym miał jakąkolwiek władze nad tą gilotyną.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahope24 hope24
7290 0f61

November 01 2017

katarzynarogala
Leave me out with the waste
This is not what I do
It's the wrong kind of place
To be thinking of you
It's the wrong time
For somebody new
It's a small crime
And I've got no excuse
— 9 crimes
katarzynarogala
katarzynarogala
Gdy ktoś cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— "Już czas", Jodi Picoult
katarzynarogala
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxcvbz xcvbz

October 31 2017

katarzynarogala

October 18 2017

katarzynarogala
8430 80f3 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaxcvbz xcvbz

September 26 2017

katarzynarogala
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave via48hrs 48hrs
katarzynarogala
Wy, młodzi, myślicie, że każdy z was jest pępkiem świata, że każdy wasz problem to wojna światowa. Że wszystko się kręci dookoła tych waszych problemów. (...) I tak sobie myślę, że gdybyście wzięli tę całą siłę, którą zużywacie na to zapieprzanie, na to przejmowanie się, na pierdolenie o tym przejmowaniu się na lewo i prawo, na to całe hałasowanie, to może nawet byście coś stworzyli, może nawet byście coś wymyślili. Nie wiem co. Nie pytajcie mnie co. Ale coś innego niż to, co jest teraz. 
— Żulczyk - Wzgórze psów
Reposted fromdontforgot dontforgot viajakubzulczyk jakubzulczyk

September 24 2017

katarzynarogala
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl