Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

katarzynarogala
katarzynarogala
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
katarzynarogala

January 26 2018

katarzynarogala
byłeś najpiękniejszym uczuciem jakie dotąd 
znałam. i byłam pewna że pozostaniesz najpiękniejszym 
uczuciem jakiego kiedykolwiek zaznam. czy wiesz jakie 
to ograniczające. myśleć że w tak dojrzałym młodym
wieku doświadczyłam najwspanialszej osoby jaką
kiedykolwiek spotkam. że reszta życia upłynie mi na
zwykłej wegetacji. myśleć że skosztowałam miodu 
w najsurowszej postaci a wszystko inne będzie
rafinowane i sztuczne. że po tym nic nie będzie miało 
sensu. że wszystkie czekające mnie lata nie zdołają się 
połączyć w nic słodszego od ciebie.


nieprawda
— Mleko i miód
katarzynarogala
katarzynarogala
katarzynarogala
katarzynarogala
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viaxcvbz xcvbz

January 22 2018

katarzynarogala
4687 8746
Reposted fromarwen arwen viakoszka koszka

January 14 2018

katarzynarogala
katarzynarogala

  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.

— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viategoniema tegoniema

December 27 2017

katarzynarogala

December 16 2017

katarzynarogala
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viazapominanie zapominanie
katarzynarogala

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viazapominanie zapominanie
katarzynarogala
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
katarzynarogala
katarzynarogala
- W porządku? - Nie. W porządku jest bardzo daleko stąd.
— Piotr Adamczyk
katarzynarogala
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
katarzynarogala
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl