Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2019

katarzynarogala
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viamy-whole-self my-whole-self

July 20 2019

katarzynarogala
7525 5fca
Reposted fromfriends friends viatouchthesky touchthesky
katarzynarogala
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viatouchthesky touchthesky
katarzynarogala
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromplayinglove playinglove viatouchthesky touchthesky
katarzynarogala
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. Zamykasz się wtedy pod powieką, smarujesz maścią czarownic (tą, po której śnią się świnki) i dotykasz językiem czubka nosa dokładnie tak, jak on to robił. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— s@motność w sieci
Reposted fromxcvbz xcvbz
katarzynarogala
katarzynarogala
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
katarzynarogala
katarzynarogala
Jednak pod tym wszystkim była cisza, pustka, wiatr. A jeszcze niżej - drapiące, piekące przekonanie, że to właściwe życie jest gdzie indziej, że je przegapiłam, że zostało daleko za mną, na skrzyżowaniu, na którym źle skręciłam.
— Żulczyk, Instytut
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaxcvbz xcvbz

October 14 2018

katarzynarogala
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza

June 26 2018

June 22 2018

June 03 2018

katarzynarogala
Niewątpliwie, byli sobie przeznaczeni. Świadczył już o tym ten moment utulenia, ta chęć przebywania ze sobą, wzajemnego dotyku.
— Uziel Mora

May 16 2018

8109 9887
Reposted frombaboooshka baboooshka viakasiarzyna kasiarzyna
katarzynarogala
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viamartulla martulla

May 14 2018

katarzynarogala
katarzynarogala
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann

April 30 2018

katarzynarogala
3017 f780
Reposted fromcocomove cocomove viaRaichu Raichu
katarzynarogala
Pamiętałem o słowach, które rzucone piaskiem wracają kamieniem.
— Jacek Piekara
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl